วัยรุ่นเพชรบูรณ์หัวใจสีขาว ช่วยเพื่อนไม่ติดยา

Home  /  ข่าวล่าสุด  /  Current Page

จากการรวมตัวของนักเรียนวันรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ระยะเวลาสั้นๆ เพียง2 เดือนทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความคิดที่จะให้ความรู้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันถึงภัยร้าย และวิธีป้องกันตัวเองให้อยู่ห่างไกลยาเสพติด และได้นำการแสดงชุดพ้นภัยยาเสพติด ที่ตนเองได้ใช้เวลาฝึกฝนร่วมกัน มาแสดงที่โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีจำนวนนักเรียนมากถึง 520 คนให้ความสนใจรับชมการแสดง ร่วมเล่นเกมส์บนเวทีกับพี่ๆ ทีมงาน ร่วมลงนามที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดและจะปกป้องโรงเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมเด็กๆ จำนวนมากถึง 400 คนได้ยกมือเพื่ออธิษฐานรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ และมูลนิธิคิดเพื่อเด็กจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเข้าไปติดตามผลทุกๆ วันพุธ โดยใช้ระยะเวลา 45 นาทีในการพูดคุยสร้างความเข้าใจกับเด็กๆ

คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม!!