เด็กหลายคนตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์ในค่ายฤดูร้อน!

• ที่ภาคใต้ของประเทศไทย

• หัวข้อค่าย คือ พระเจ้าสร้างเราและเราถูกเรียก…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

 

  • เด็กหลายคนตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์ในค่ายฤดูร้อน

  • ที่ภาคใต้ของประเทศไทย

  • มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้จัดค่ายฤดูร้อนเป็นเวลา 3 วัน ที่จังหวัดชุมพรร่วมกับคริสตจักรละแม มีเด็กเข้าร่วมค่ายครั้งนี้จำนวน 75 คน และมีผู้ที่ยังไม่เชื่อ จำนวน 30 คน เด็กได้ร่วมกิจกรรมกับโปรแกรมพ้นภัยยาเสพติด โปรแกรมคุ้มครองเด็กจากภัยสังคม และโปรแกรมการแสดงชุดการประกาศ เด็กที่ยังไม่เชื่อก็ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจและนำเข้าสู่กระบวนการเลี้ยงดูจากคริสตจักรต่อไป

  • คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!