เด็กนักเรียน 90 คน ต้อนรับพระเยซูคริสต์ผ่านค่ายศึกษาพระคัมภีร์ ที่ จ.พิษณุโลก!!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

• เด็กๆ ได้รับการอบรมด้านการป้องกันตนเอง…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

 

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

  • เด็กๆ ได้รับการอบรมด้านการป้องกันตนเอง

  • มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้จัดค่ายศึกษาพระคัมภีร์ โดยมีเด็กเข้าร่วมถึง 120 คน ในจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมในค่าย เด็กๆ ได้รับการอบรมด้านการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดและจากการค้ามนุษย์ เด็กได้เรียนรู้ถึงการเป็นเพื่อนที่ดี จากโปรแกรม “เพื่อนรักจากใจ”และยังได้เข้าร่วมการติดตามผลในฝ่ายวิญญาณด้วยโปรแกรมโรงหนังเคลื่อนที่อีกด้วย

  • ในค่ายนี้มีเด็กจำนวน 90 คน มาจากคริสตจักร และอีก 30 คนมาจากครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน พวกเขาได้เรียนรู้จักพระเจ้าและการดำเนินชีวิตในทางขององค์พระเยซูคริสต์ในทุกๆ วัน พวกเขาได้มอบหัวใจไว้ให้กับองค์พระเยซูคริสต์ คริสตจักรท้องถิ่นรู้สึกขอบคุณพระเจ้า สำหรับการติดตามเด็กๆ เหล่านี้เพื่อให้เขาเติบโตกับพระเยซูคริสต์ ด้วยความตื่นเต้น

     

    คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!