เด็กๆ ในพื้นที่สีแดง จำนวน 181 คน ต้อนรับพระเยซูคริสต์!!

• ภาคเหนือของประเทศไทย

• พื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยยาเสพติดของเด็กๆ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

  • ภาคเหนือของประเทศไทย

  • พื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยยาเสพติดของเด็กๆ

  • พื้นที่สีแดงคือพื้นที่ ที่มียาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ในหมู่บ้านอรุโณทัยซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงและเป็นเขตติดต่อชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า โดยที่มูลนิธิฯ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมพ้นภัยยาเสพติดให้กับเด็กๆ ที่นั่น

  • ทางมูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับคริสตจักรอรุโณทัย ซึ่งเป็นคริสตจักรท้องถิ่นได้ร่วมเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพ้นภัยยาเสพติด และได้นำกิจกรรมไปสู่เด็กๆ ในชุมชน 220 คน และผู้ปกครองอีก 61 ท่าน ทำให้มีคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และลงชื่อเข้าร่วมการเลี้ยงดูสร้างสาวกกับคริสตจักรต่อไป และยังได้มีการเปิดชมรมคริสเตียนพ้นภัยยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่นอีกด้วย สรรเสริญพระเจ้า

     

    คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!