พันธกร 25 คน ต่างก็มุ่งมั่นทำพันธกิจเด็ก!!

• ภาคกลางของประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้ร่วมมือกับคริสตจักรพระนิเวศพระเจ้ากรุงเทพ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

 

  • ภาคกลางของประเทศไทย

  • ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้ร่วมมือกับคริสตจักรพระนิเวศพระเจ้ากรุงเทพ ให้การอบรมพันธกรจำนวน 25 คนซึ่งคริสตจักรนี้มีระบบชั้นเรียนคุณครูรวีวารศึกษาที่ดี และมีเป้าในการขยายและสร้างผู้นำในคริสตจักรรุ่นต่อไป 

  • เราได้ให้การอบรมในหัวข้อ “การทรงเรียกของพระเจ้าในการคุ้มครองเด็ก” และ “สิทธิเด็กตามพระคัมภีร์” โดยคริสตจักรได้มีการวางระบบที่ดีในการสอนเด็กในเป็นผู้นำที่ดีในชุมชน และมีเด็กกว่า 100 คนที่มาร่วมชั้นเรียนในแต่ละสัปดาห์ ในระหว่างการอบรมนั้นได้มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการทำงานในพันธกิจเด็กและเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นช่วยเหลือให้คริสตจักรแห่งนี้สร้างคนรุ่นใหม่ในการรับใช้พระเจ้าต่อไป

  • เมื่อจบการอบรมศิลยาภิบาลของคริสตจักรก็ได้ลุกขึ้นมาหนุนใจและให้สิทธิอำนาจแก่ผู้นำที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ไว้อย่างน่าจับใจ
    คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!