เด็กในโรงเรียนจำนวน 220 คนต้อนรับพระเยซูคริสต์!!

• ภาคเหนือของประเทศไทย

• เด็กนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอหางดง …

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคเหนือของประเทศไทย

  • เด็กนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากโปรแกรมคุ้มครองเด็กของเราในการป้องกันการล่วงละเมิดและการค้ามนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้น โรงเรียนได้เชิญทางมูลนิธิคิดเพื่อเด็กเข้าไปสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จในการสอนชั้นเรียนอนุบาลในโปรแกรมคุ้มครองเด็ก
  • อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนกล่าวว่า โปรแกรมคุ้มครองเด็กนี้เป็นโปรแกรมที่ดีและให้อนุญาตให้เราประกาศข่าวประเสริฐแก่นักเรียนที่ไม่ใช่คริสเตียนจำนวน 220 คน หลังจากเสร็จการอบรม เด็กได้อธิษฐานต้อนรับองค์พรเยซูคริสต์เจ้า และเด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงหนังเคลื่อนที่ของทางคริสตจักรท้องถิ่นเด็ก ๆ เหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูเพื่อสร้างเป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ต่อไป

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!