เด็ก 100 คนได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ ด้วยความร่วมมือกับคุณครูทั้ง 15 คน!!

• ภาคอีสานของประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ภาคอีสาน ประเทศไทย…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคอีสานของประเทศไทย

  • ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ภาคอีสาน ประเทศไทย เข้าไปให้การอบรมคุณครูรวีวารศึกษาในโปรแกรมคุ้มครองเด็ก หลังจากนั้นเราได้ช่วยทางคริสตจักรท้องถิ่นเข้าไปในโรงเรียนซึ่งมีเด็กจำนวน 100 คน เด็กได้ตื่นเต้นกับเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ และได้มอบหัวใจให้กลับสู่ความรักดั่งเดิมของพระองค์
  • มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติในการช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองได้เข้าใจถึงหน้าที่ในการสั่งสอนและป้องกันเด็กให้อยู่อย่างปลอดภัยในสังคม

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!