เด็กนักเรียน 500 คนได้รู้จักกับพระเจ้า

• จ.อุดรธานี, ประเทศไทย

• เด็กได้เรียนรู้การปกป้องตัวเอง…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

  • มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้จัดกิจกรรม “เด็กไทยเรียนรู้จักการป้องกันตัวเองจากภัยการค้ามนุษย์และการถูกล่วงละเมิด” ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียน 3 แห่ง ในจังหวัดอุดรธานี และมีเด็กมากกว่า 500 คน ที่ได้ยินพระกิตติคุณของพระเจ้าผ่านทางการจัดกิจกรรมนี้ และได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเข้าสู่กระบวนการสร้างสาวกกับทางคริสตจักรท้องถิ่นต่อไป
  • มูลนิธิคิดเพื่อเด็กจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมขึ้นใน 3 โรงเรียนเพื่อให้เด็กได้รู้จักสิทธิของตัวเองที่จะปกป้องตัวเองจากภัยทางสังคมในด้านการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิด และได้มีโอกาสรู้จักกับพระเยซูคริสต์ ผู้ที่ช่วยปกป้องน้องๆ

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!