เด็กนักเรียน 800 คน เรียนรู้พระกิตติคุณและโปรแกรมคุ้มครองเด็ก!

• จ. อำนาจเจริญ ประเทศไทย

• มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมโปรแกรมคุ้มครองเด็ก…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

  • มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จัดกิจกรรมโปรแกรมคุ้มครองเด็กขึ้นในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก้าวแรกในการช่วยเหลือจากภัยการถูกล่วงละเมิด หรือการละเลยทอดทิ้งเด็กก็คือการอบรมให้เด็กเข้าใจ และตระหนักถึงสัญญาณอันตรายที่มักจะเกิดขึ้นจากบุคคลใกล้ตัวเด็ก ซึ่งเราได้จัดกิจกรรมขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น มีนักเรียน และคุณครูมากกว่า 800 คน เข้าร่วม เราได้เห็นโอกาสในการเลี้ยงดูติดตามเด็กให้เติบโต และเดินกับพระเยซูคริสต์วันต่อวัน

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!