โปรแกรมคุ้มครองเด็กเกิดผลมากใน จ.มุกดาหาร!

• จ.มุกดาหาร ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กในจังหวัดมุกดาหาร…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

จังหวัดมุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

  • ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กในจังหวัดมุกดาหาร ร้อนรนในการช่วยเหลือให้เด็กๆอยู่อย่างปลอดภัย มุกดาหารเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทีมงานของเราก็ได้จัดกิจกรรม 3 ครั้งในโรงเรียนจังหวัด เนื่องจากภัยการล่วงละเมิด และภัยจากการค้ามนุษย์สามารถทำร้ายเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจในระยะสั้นและระยะยาว เราจึงเข้าไปสอนเด็กให้มีเข้าใจที่จะเรียนรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยเพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเด็กเองเมื่อเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต ศิลยาภิบาลคริสตจักรท้องถิ่นกล่าวว่า อยากที่จะมีส่วนช่วยเหลือมากที่สุดที่ทำได้ โดยเฉพาะการแนะนำให้เด็กได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ ผู้ที่สามารถช่วยดูแลเขาได้ทุกๆ วัน และตลอดไปในชีวิตของพวกเขา

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!