การติดตามผลในแคมป์คนงานเขมรที่พัทยา!

• ภาคกลาง ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กกรุงเทพฯ ร่วมมือกับ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคกลางของประเทศไทย

  • ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กกรุงเทพฯ ร่วมมือกับพันธกิจชุมชนก่อสร้างคนงานกัมพูชาที่พัทยา  โดยได้ทำการสอนโปรแกรมคุ้มครองเด็กให้ห่างไกลจากการถูกล่วงละเมิด และการค้ามนุษย์ อีกทั้งยังมีโปรแกรมการสร้างสาวกเพื่อให้เด็กๆ ได้เติบโตเข้มแข็งในการเดินกับพระเยซูคริสต์
  • เด็กๆ มักถูกทำร้ายได้ง่ายทั้งการถูกล่วงละเมิดด้านร่างกาย และทางเพศ โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาเรื่องยาเสพติด และปัญหาถูกหลอกเข้าสู่การค้ามนุษย์ โดยปราศจากการศึกษาแล้วนั้น อนาคตของเด็กก็ถูกจำกัดยู่ที่การเป็นแรงงานที่ถูกแสวงหาประโยชน์กำไร ธุรกิจเริงรมย์ทางเพศที่อันตราย ถูกนำไปใช้แรงงานหนักในงานก่อสร้างและการประมง หรือว่าอาจจะเลวร้ายเกินกว่านั้นในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!