เด็กนักเรียน 250 คนต้อนรับพระเยซูคริสต์ที่ภาคใต้!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• ในจังหวัดตรัง ซึ่งคนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีอาชีพ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคใต้ของประเทศไทย

  • ในจังหวัดตรัง ซึ่งคนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร และทำการประมง และพื้นที่ประมาณนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติด การล่วงละเมิด และการค้ามนุษย์ผ่านทางอุตสาหกรรมการประมง ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ที่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง และมีนักเรียน จำนวน 250 คนมอบหัวใจให้แก่พระเยซูคริสต์ และคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ก็ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการติดตามผลเด็กๆ และสร้างเด็กกลุ่มนี้ให้ติดติดตามและเติบโตกับพระคริสต์ต่อไป

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!