เด็กนักเรียน 1286 คน มอบหัวใจให้พระเยซู!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

  • ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปนำกิจกรรมใน 6 โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี และได้สอนนักเรียนในโปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติดและแอลกอฮอลซึ่งได้แผ่ขยายในมุมกว้างของวัยรุ่น วัยรุ่นในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงในเรื่องการถูกล่วงละเมิดและความแตกแยกสูญเสียในชีวิตที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งกลายมาเป็นปัญหาการใช้ยาเสพติด!
  • เมื่อทีมงานท้าทายให้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าไปในใจ ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม มีเด็กจำนวน 1,286 คนได้มอบหัวใจให้กับพระเยซู และอธิษฐานขอการปกป้องให้พ้นภัยจากยาเสพติด และขอให้โรงเรียนและชุมชน ปลอดภัยจากปัญหานี้ สรรเสริญพระเจ้า

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!