นักเรียน 494 คน เข้าสู่กระบวนการเป็นสาวก!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ร่วมด้วยช่วยกัน! เราจะทำให้เด็ก…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

  • ร่วมด้วยช่วยกัน! เราจะทำให้เด็กได้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก อุดรธานี เข้าไปอบรมในโรงเรียนหลายแห่งในเรื่องการให้สิทธิอำนาจ สร้างเสริมป้องกันให้เด็กๆ อยู่ห่างไกลจากภัยการถูกล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ และภัยจากสื่อออนไลน์ ซึ่งมีเด็กเข้าร่วม จำนวน 505 คน และ 494 คน ได้เข้าสู่กระบวนการติดตามเลี้ยงดูเพื่อให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ โดยคริสตจักรท้องถิ่น

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!