เด็กกลุ่มเสี่ยงขอให้พระเยซูเข้ามาในชีวิต!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• โดยประมาณมากกว่า 8% ของเด็ก…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคใต้ของประเทศไทย

  • คลิกเพื่ออ่านโดยประมาณการณ์ว่ามากกว่า 8% ของเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง 5-14 ปี ได้ถูกนำเข้ามาสู่การใช้แรงงานในประเทศไทย เด็กที่มาจากครอบครัวที่ทุกคนไม่มีทางเลือก นอกจากเข้าสู่การใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมประมง  งานก่อสร้าง และการเกษตร ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ใกล้กับทะเล เด็กๆ ก็จะถูกนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ในด้านการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและกุ้งแช่แข็งต่อ!
  • ทีมงานภาคใต้ของเราได้เข้าไปอบรมเด็กๆ ในโรงเรียนในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากการค้ามนุษย์ และการถูกล่วงละเมิด ให้กับ โรงเรียนระดับอนุบาล 54 แห่ง และโรงเรียนประถม เพื่อปกป้องเด็กตั้งแต่เนิ่น ๆ และยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ ที่จะขอให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตอีกด้วย

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!