โปรแกรมคุ้มครองเด็กแก่ทีมผู้น้ำภาคใต้!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• การอบรมโปรแกรมคุ้มครองเด็ก…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคใต้ ประเทศไทย

การอบรมโปรแกรมคุ้มครองเด็กให้แก่ทีมงานผู้นำของคริสตจักรภาคใต้ เพื่อให้ทีมงานมีความรู้และความเข้าใจ

  • ภาวะเสี่ยงเมื่อเด็กจะถูกล่วงละเมิด
  • ส่งเสริมการป้องกันอย่างละเอียดและมีประสิทธิผล
  • การตอบสนองเมื่อพบเจอเด็กที่ดูเหมือนถูกล่วงละเมิด
  • จัดทำรายงานความน่าสงสัยอย่างเหมาะสม
  • สนับสนุนเด็ก พนักงาน และสมาชิกในครอบครัวต่อต้านภัยสังคม ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ล่วงละเมิด

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!