การ คุ้มครองเด็ก

Home  /  การ คุ้มครองเด็ก

 

ยุทศาสตร์การป้องกันคุ้มครองเด็ก

ของมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก

โดยผ่านทางคริสตจักร

 

1. ช่วยเหลืออย่างเกิดผลแก่คริสตจักรในการป้องกันคุ้มครองเด็ก:

 • ผ่านทาง : กิจกรรมกลุ่มเพื่อนำเสนอผ่านเพาว์เวอร์พอย์ทสำหรับผู้นำและผู้สนใจ (1 วัน)
 • เป้าหมาย : มูลนิธิคิดเพื่อเด็กจะอบรมคริสตจักรเพื่อให้เข้าใจและร่วมกันเพื่อส่งส่งเสริมและให้ความสำคัญในการป้องกันและรวมผู้ใหญ่และเด็ก เพื่อเป็นกำลังในการต่อต้าน ขบวนการการค้ามนุษย์
  คัมภีร์ที่อ้างถึง : 2 คร 5:17, โรม 12:2, มัทธิว 18:06, สดุดี 78:4-8, มัทธิว 21:16


2. หลักการนโยบายสิทธิเด็กบนพื้นฐานคริสเตียน

 • ผ่านทาง : กิจกรรมกลุ่มเพื่อนำเสนอผ่านเพาว์เวอร์พอย์ทสำหรับผู้นำและผู้สนใจ (1 วัน)
 • เป้าหมาย : มูลนิธิคิดเพื่อเด็กจะอบรมโดยใช้หลักการของพระคัมภีร์ โดยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาของสหประชาชาติ CRC โดยที่มูลนิธิคิดเพื่อเด็กจะทำงานร่วมกันกับคริสตจักรเพื่อพัฒนานโยบายของคริสตจักรท้องถิ่นซึ่งคริสตจักรจะลงนามในนโยบายนั้น โดยจะประชาสัมพันธ์ในการประชุมพร้อมกับผู้นำท้องถิ่นของท้องถิ่นนั้น และจะประกาศนโยบายนั้น ในสถานที่สาธารณะและภายในคริสตจักร

 

3. การฝึกและการให้สิทธิอำนาจแก่เด็ก

 • ผ่านทาง : กิจกรรมกลุ่มเพื่อนำเสนอผ่านเพาว์เวอร์พอย์ทและวีดีโอสำหรับผู้นำและผู้ปกครอง (1 วัน)
 • เป้าหมาย : มูลนิธิคิดเพื่อเด็กจะให้การอบรมให้เด็กเข้าใจถึงการล่วงละเมิดและระบุและรายงานประสิทธิผล อธิบายลักษณะของผู้ค้าและผู้ล่วงละเมิดซึ่งมาจากคนนอกครอบครัว(รวมทั้งการอบรมการล่วงละเมิดผ่านทางอินเทอร์เนต) โดยการใช้สื่อจาก  การ์ตูนเคลื่อนไหวเอนิเมชั้น
  (ดีวีดี) ที่สร้างขึ้นโดย CEOP
  และโปรแกรม 3-3-3 จากสำนักงานคุ้มครองเด็ก สภาคริสตจักรฯ

 

4. คริสเตียนกับนโยบายการป้องกันคุ้มครองเด็ก

 • ผ่านทาง : การอบรมที่เข้าถึงได้จริงและรูปแบบฟอร์มที่สามารถดาวน์โหลดได้
 • เป้าหมาย : มูลนิธิคิดเพื่อเด็กจะอบรมคริสตจักรในการพัฒนานโยบายการป้องกันคุ้มครองเด็ก โดยใช้สไลด์แผ่นภาพ หรือการนำเสนอโดยเพาว์เวอร์พอยท์ และอภิปรายในกลุ่มเพื่อช่วยคริสตจักรท้องถิ่นที่จะเริ่มต้นกระบวนการของการเขียนนโยบายป้องกันคุ้มครองเด็ก ด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานป้องกันและคุ้มครองเด็กจากองค์กรคริสเตียน