ร่วมกับเรา

Home  /  ร่วมกับเรา

มาร่วมกับเรา :ร่วมงานกับเราในการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของท่านอย่างยั่งยืนโดยการประกาศและเลี้ยงดูติดตามผลเด็กอย่างต่อเนื่องให้เดินไปกับพระเยซูคริสต์อย่างเข้มแข็ง!

 KidsQuest Thailand partnership

โอกาสในการร่วมกับเรา:

 • ทีมผู้นำในคริสตจักรหรือองค์กรท้องถิ่น

  • เราสามารถช่วยท่านสร้างทีมผู้นำที่เข้มแข็งในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อการประกาศ การสร้างสาวกและการผลักดันเด็กในเกิดผลเพื่อพระคริสต์!

 • แบ่งปันร่วมกัน

  • บทเรียนพันธกิจเด็ก
  • เครื่องมือในการอบรมพันธกิจเด็ก
  • เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำการประกาศ
  • ทักษะกลยุทธ์ (การขยายพันธกิจเด็กของท่านได้อย่างไร เป็นต้น)
  • แบ่งปันพื้นที่ให้เราในการเก็บของ หรือสำนักงาน (เชียงใหม่,เชียงราย,อุดรธานี)

  KidsQuest Thailand Partnership Resource   KidsQuest Thailand Partnership Resource

.


Leave a Reply