หลักสูตร

Home  /  หลักสูตร

หลักสูตร

บทเรียนสำหรับผู้เชื่อใหม่

 

เด็กจะได้เข้าร่วมบทเรียนการติดตามผลจากบทเรียน 13 บท ซึ่งได้รับการออกแบบในการสร้างพื้นฐานสำหรับกลุ่มผู้เชื่อ โดยหลักบทเรียนนี้ สร้างให้มีเวลา 30 นาที สำหรับการติดตามผลแบบกลุ่มโดยการอภิปรายกลุ่ม การอภิปรายในกลุ่มย่อยนี้เองจะสร้างโอกาสให้คุณครูในการตรวจสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจในการติดตามพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง

บทเรียนของผู้เชื่อใหม่ เด็กจะนำให้เข้าใจในความเชื่อพื้นฐานของคริสเตียนเพื่อตอบคำถามของเด็ก เช่นพระเจ้าคือใคร ความบาปคืออะไร พระเยซูคริสต์เจ้าคือใคร การเป็นคริสเตียนได้อย่างไร เราจะใช้ชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หนังสือการ์ตูนในการช่วยเสริมบทเรียนของท่านก็ได้ (ชุดเต็มของหนังสือการ์ตูนทั้งหมด 6 เล่ม รวมกับบทเรียนนี้ด้วย)

 

 

 

l

l

คลิ๊ก สำหรับตารางคำนำ ใช้ขอบเขตและลำดับการใช้

คลิ๊ก สำหรับบทเรียนบทที่ 1

การถวายเพื่อซื้อบทเรียนนี้ 600 บาท (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

l

บทเรียนชั้นรวีหนึ่งปี

 

 

 

 

นี่คือบทเรียนชั้นรวีทั้งหมด 51 สัปดาห์ ซึ่งสามารถนำไปสอนให้เด็กเข้าใจในการเป็นคริสเตียน และมีชีวิตในการเป็นคริสเตียน บทเรียนนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อในเด็กมีพื้นฐานที่แข็งแรงในการเข้าในด้านฝ่ายวิญญาณหัวข้อในบทเรียน ได้แก่ เราเป็นใคร พระเจ้าเป็นใคร พระเยซูคริสต์เป็นใคร พระเจ้าเป็นอย่างไร พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างไร การรู้จักพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร ในแต่ละสัปดาห์บทเรียนจะประกอบไปด้วยบทเรียนจากพระคัมภีร์ ข้อพระคัมภีร์ การเป็นพยาน เรื่องราวจากพระคัมภีร์ สื่อการสอนและเกมส์ที่จะสามารถเสริมสร้างและทำให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

คลิ๊กสำหรับตารางคำนำ

คลิ๊กสำหรับบทเรียนบทที่ 1

การถวายเพื่อซื้อบทเรียนนี้: 1,200 บาท (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

l

ตอนนี้บทเรียนชั้นรวีปีที่ 2 พร้อมแล้วสำหรับใช้ในพันธกิจเด็ก!

 

 

คลิ๊กสำหรับตารางคำนำ

คลิ๊กสำหรับบทเรียนบทที่ 1

การถวายเพื่อซื้อบทเรียนนี้: 1,200 บาท (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

 

l

บทเรียนพ้นภัยยาเสพติด

เด็กในยุคปัจจุบันนั้นได้มีความเสี่ยงสูงในการตัดสินในที่อันตรายมากในการใช้ยาเสพติดและสารมึนเมา บทเรียนป้องกันพ้นภัยยาเสพติดนั้น เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ที่สนุกสนานในการช่วยเหลือเด็กของท่านที่จะให้อยู่ห่างไกลจากยาเสพติด พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในการใช้ยาเสพติด แต่กิจกรรม เกมส์ และบทเรียนจะช่วยในการหนุนใจพวกเขา จะได้บทเรียนนี้พร้อมแล้วในการใช้งานภาษาไทยและกำลังจะมีในภาษาอังกฤษ เพื่อพร้อมใช้ในเร็วๆ นี้

 

คลิ๊กสำหรับบทเรียนบทที่ 1

การถวายเพื่อซื้อบทเรียนนี้ กรุณาติดต่อเรา

.