เกี่ยวกับเรา

Home  /  เกี่ยวกับเรา

thinkSMALL คืออะไร

มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก เป็นองค์กรคริสเตียน ซึ่งมุ่งหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจหลัก คือ “ช่วยเหลือคริสตจักรในการประกาศข่าวประเสริฐกับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เป็นสาวกของพระคริสต์สู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ”

 

เราให้การอบรม สื่อการสอน และอุปกรณ์ ให้แก่คริสตจักรท้องถิ่นในการออกไปหาเด็กๆ ด้วยการประกาศพระกิตติคุณ และด้วยกิจกรรมการปกป้องเด็กจากภัยสังคมและยาเสพติด

 

โดยการพัฒนาผู้ติดตามพระคริสต์รุ่นใหม่ และประเทศของเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเพื่อพระเจ้าได้

 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปี 2007 ถึงปี 2017 มีเด็กจำนวนมากกว่า 113,000 คน ได้ตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์และมากกว่า 81 เปอร์เซ็นต์ ได้เข้าสู่กระบวนการสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ ผ่านงานประกาศของเรา

 

เด็กจำนวนมากได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประกาศผ่านโปรแกรมค้มครองเด็ก รวมถึง โปรแกรมการป้องกันเด็กจากภัยสังคมและยาเสพติด

 

ปัจจุบัน เรามีการอบรมให้แก่คริสตจักร ดังต่อไปนี้

  • โปรแกรมคุ้มครองเด็กให้พ้นภัยจากการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิด

        เรามีชุดการอบรมชั้นเรียน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ ให้แก่คริสตจักรท้องถิ่น (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่หน้าหลักของเว็ปไซด์ ไปที่                 “โปรแกรมคุ้มคองเด็ก”)

  • โปรแกรมพ้นภัยยาเสพติดเพื่อการประกาศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในโรงเรียน หรือในชุมชน เป็นโปรแกรมที่สนุกสนาน ซึ่งประกอบไปด้วย มาสคอตเสือ ตัวตลกเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้เด็กๆ “พ้นภัยจากยาเสพติด”

  • โปรแกรมติดตามผลพ้นภัยยาเสพติด สำหรับเด็กและวัยรุ่น

  • โปรแกรมการประกาศพระกิตติคุณ สำหรับเด็ก คริสตจักรท้องถิ่นจะได้เรียนรู้การทำการแสดงที่สนุกสนานด้วยตัวตลก สื่อการสอน ละคร มายากล และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสอนให้เด็ก ๆ รู้จักพระเจ้าและให้โอกาสเด็กได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต

  • โปรแกรมหลักสูตรสร้างสาวก สำหรับเด็ก เรามีบทเรียน 3 เล่มเพื่อช่วยให้เด็กได้รับการสร้างเป็นสาวก ภาษาไทยและภาษาอื่นๆ

  • โปรแกรมวันคริสต์มาส คริสตจักรท้องถิ่น เรียนรู้ในการทำการแสดงสำหรับเด็กในคริสตจักร ชุมชน หรือโรงเรียน โปรแกรมนี้มีตัวตลก ละคร เกมส์ และกิจกรรมมากมาย

  • โปรแกรมอบรมคุณครูรวีวารศึกษา สำหรับคนที่มีภาระใจในพันธกิจเด็ก หรือคุณครูรวีที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว

  • โปรแกรมโรงหนังเคลื่อนที่ เป็นโปรแกรมการติดตามผลที่สนุกสนาน โดยใช้การ์ตูนเอนิเมชั่นคุณภาพดีเยี่ยมเพื่อช่วยคริสตจักรในการนำเด็กเข้าสู่กระบวนการสร้างให้เป็นสาวกของพระยูคริสต์

 

มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ได้มีการจดทะเบียนในประเทศ เพื่อทำงานรับใช้สังคม

 

สำหรับรายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติมของกิจกรรมต่างๆ ของเรา ติดตามได้ที่ :

https://www.facebook.com/search/str/thinksmall+gospel/keywords_top

กระบวนการ 4 ขั้นตอน

1. การอบรม

KidsQuest Thailand Training Section

เราจะอบรมทีมงานของท่านในคริสตจักรท้องถิ่นในการประกาศ, การป้องกันเด็ก ให้ห่างไหลจากยาเสพติดหรือ การแสดงโชว์ในงานคริสตมาส

2.การแสดง (การแสดงการประกาศ)

KidsQuest Thailand   KidsQuest Thailand Outreach  KidsQuest Thailand Outreach

ทีมงานของท่านในคริสตจักรท้องถิ่นจะสามารถจัดการแสดงที่สนุกสนานตระการตาได้เอง ซึ่งการแสดงนี้จะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสเข้ามารู้จักกับพระเยซูคริสต์ (การแสดงชุดการประกาศและการแสดงวันคริสตมาส) นอกจากนี้เรายังช่วยป้องกันเด็กพันภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย

3. การเลี้ยงดูผลติดตาม

KidsQuest Thailand Follow-up

เราจะอบรมทีมงานของท่านในคริสตจักรท้องถิ่นในการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยเราจะมีหนังสือการ์ตูนเป็นตัวช่วยในการประกาศด้วย…จากนั้น ท่านสามารถใช้บทเรียนการสร้างเด็กให้เป็นสาวกอย่างต่อเนื่องใน 2 ปี ของเราได้

4.  เทรน์เดอะเทรนเนอร์ การสร้างผู้นำแบบทวีคูณ

KidsQuest Thailand Train the Trainer Section


.