การแสดงชุดการประกาศ

Home  /  แสดง  /  การแสดงชุดการประกาศ

 

การแสดงชุดประกาศ (คิดส์เควส เอ็กซ์เพรส)

ในสัปดาห์แรก ทางคริสตจักรท้องถิ่นของท่านจะมีเด็กเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าเราจะอบรมให้ท่านทำการแสดงเพื่อการประกาศกับเด็กได้อย่างสนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าท่านจะจัดการประกาศในคริสตจักรของท่านเองสวนสาธารณะโรงเรียนชุมชนแออัด หรือไม่ว่าที่ไหนก็เล้วแต่…จากนั้นเราจะอบรมท่านในการประกาศและเลี้ยงดูติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็กๆ ได้เข้ามาสู่พระคุณความรักของพระคริสต์และมีความเชื่อที่เข้มแข็ง!

 

ทีมงานของท่านในคริสตจักรท้องถิ่นจะสามารถจัดการแสดงที่สนุกสนานตระการตาได้เอง ซึ่งการแสดงนี้จะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสเข้ามารู้จักกับพระเยซูคริสต์ (การแสดงชุดการประกาศและการแสดงวันคริสตมาสนอกจากนี้เรายังช่วยป้องกันเด็กพันภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย

 

Kids Quest Thailand Gospel Show

 

การนำไปใช้อย่างเกิดผล

ขั้นแรก…โทรหาเรา!

ถามคำถามเรา! เราสามารถจัดตารางการอบรมให้แก่ท่านได้

ขั้นที่ 2…การอบรมก็จะเริ่มต้นขึ้น

เราจะไปถึงที่คริสตจักรท้องถิ่นของท่านเพื่ออบรมการแสดงชุดการประกาศ เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงและเลี้ยงดูติดตามผลด้วยบทเรียนของเราเราจะนำเอาอุปกรณ์การแสดงเพื่อสร้างความสนใจให้แก่เด็กด้วยชุดแต่งกายที่ตื่นตาตื่นใจ และอุปกรณ์การแสดงที่ทันสมัยการแสดงโชว์ของคิดส์เควสแก่ท่าน

 ขั้นที่ 3…การแสดงชุดการประกาศพระกิตติคุณและการนำเด็กรับเชื่อ

คริสตจักรท้องทิ่นของท่านและทีมของท่านจะทำการแสดงชุดการประกาศแก่สู่ชุมขนของท่านเองท่านสามารถทำการแสดงที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่สวนสาธารณะ โรงเรียนหรือที่คริสตจักร!

Kids Quest Thailand Gospel Show

ขั้นที่ 4 การติดตามผล!

 

เราจะเราจะอบรมท่านในการติดตามผลเด็กผ่านทางหนังสือการ์ตูนที่แสนจะตื่นเต้นและทันยุคสมัย!

 

ขั้นที่ 5 การสร้างสาวก!

 

 

 

เราจะอบรมการใช้บทเรียนเด็ก ปี! ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบสำหรับครูเพื่อเด็กที่เดินเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกลงไปกับพระเยซูคริสต์! ในบทเรียนมีเกมสนุกสนานบทเรียนที่น่าตื่นเต้นในและง่ายในการนำไปใช้ติดตามผลเด็ก!