แสดงคริสมาสต์

Home  /  แสดง  /  แสดงคริสมาสต์

การแสดงชุดคริสตมาสของคิดส์เควส

Kids Quest Thailand Christmas Show

ชุดการแสดงคริสมาสของคิดส์เควสได้ใช้แสดงได้ในห้างสรรพสินค้า สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า คริสตจักรและชุมชนแออัด! ชุดการแสดงคริสมาสของคิดส์เควสเป็นการแสดงสำหรับคริสตจักรหรือองค์กรที่จะช่วยให้ทุกคนได้รู้จักเรื่องการกำเนิดของพระเยซูคริสต์! ชุดการแสดงคริสมาสของคิดส์เควสประกอบไปด้วย โกโก้ จีจี้, เกมส์ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม, ละครการกำเนิดของพระเยซูคริสต์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ชมได้รู้รู้จักพระเยซูคริสต์คริสต์เมื่อจบจากการแสดง เพราะคริสต์มาสเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าซึ่งได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์เพื่อให้มนุษย์ได้รับความรอด!! เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับชุดการแสดงชุดนี้ รีบจองอุปกรณ์ก่อนมีสิทธิ์ได้ใช้ก่อนก่อน!

 

Kids Quest Christmas show

 

 

Kids Quest Christmas Show

.