การแสดงชุดพ้นภัยยาเสพติด

Home  /  แสดง  /  การแสดงชุดพ้นภัยยาเสพติด

การแสดงชุดพ้นภัยยาเสพติด

KidsQuest Thailand DrugFree Show

 

โปรแกรมการป้องกันเด็กจากยาเสพติดของมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก

: เพื่อลดอัตราการใช้ยาเสพติด, เราจะต้องเข้าให้ถึงเด็กก่อนที่จะเริ่มใช้ยาเสพติด เด็กส่วนใหญ่จะตัดสินใจตามอารมณ์(แรงกดดันจากเพื่อน) เพื่อต่อสู้กับสิ่งทดลองใจเหล่านี้ เราต้องเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของเด็กก่อนเพื่อผลกระทบในความคิดของเขาจะไปกระทบกับความรู้ของเขาด้วย

 

โปรแกรมพ้นภัยยาเสพติดเป็นเป็นการแสดงการป้องกันยาเสพติดด้วยความสนุกสนานแต่แฝงด้วยความรู้ที่หนักแน่น เป็นเวลา1ชั่วโมง เข้มข้นด้วยความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดสามารถจัดขึ้นใช้ได้ในโรงเรียน หรือห้างสรรพสินค้า

 

หลังจากจบการแสดงเด็กจะได้รับหนังสือการ์ตูนพ้นภัยยาเสพติด และสายรัดข้อมือ "ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด บทเรียนพ้นภัยยาเสพติดเพื่อให้ความบันเทิงและความรู้เรื่องยาเสพติดสามารถใช้ได้ในการติดตามผลเด็กเพื่อย้ำไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันในโรงเรียนหรือที่ชุมชน

 

จงฉลาด!! จงเข้มแข็ง!! จงเป็นอิสระ!!

Kids Quest Drug Free Show

 

การแสดงชุดการประกาศพระกิตติคุณ


ถ้าโรงเรียนที่จะช่วยให้เราสามารถฝึกให้คุณทำในการแสดงชุดประกาศพระกิตติคุณฟรี! เด็ก ๆ จะได้ประสบการณ์ในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และยัง
เรียนรู้วิธีพระเยซูสามารถให้พวกเขามีอำนาจในการต่อต้านยาเสพติด! มันเป็นขั้นตอนแรกให้กับสาวกเด็กๆในพระคริสต์

KidsQuest Thailand Drugfree Show


.