วัยใสเพชรบูรณ์ ใส่ wristband พ้นภัยยาเสพติด

อ่านต่อคลิ๊ก
Home  /  News @th  /  Current Page

             นักเรียนประมาณ10คนซึ่งเป็นสมาชิกมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง จังวัดเพชรบูรณ์ ท่านนิทิวิตย์ ภรินินนาท ให้โอกาสมูลนิธิคิดเพื่อเด็กเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านทางการแสดงชุดพ้นภัยยาเสพติด พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมเด็กๆ ให้รู้เท่าทันภัยร้ายที่เกิดจากยาเสพติด กิจกรรมต่างๆ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะดาราดังของเราทั้งสามคนก็คือ โกโก้ จีจี้ และพี่เสือทีเจ นอกจากนั้นวัยรุ่นทุกคนยังร่วมใจกันใส่ wristband เพื่อบ่งบอกว่าตนเองจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเตือนใจตัวเองให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดอีกด้วย

คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม!