ศูนย์เด็กเล็กชุมชนนาคภาษิตเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างปลอดภัย!!

ทางศูนย์เด็กเล็กได้เชิญทีมงานคริสตจักรบ้านเราในกรุงเทพฯให้เข้าไปแบ่งปันบทเรียน “คุ้มครองสิทธิเด็ก”ของ….

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  ข่าวล่าสุด  /  Current Page

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

     

        ทางศูนย์เด็กเล็กได้เชิญทีมงานคริสตจักรบ้านเราในกรุงเทพฯให้เข้าไปแบ่งปันบทเรียน “คุ้มครองสิทธิเด็ก”ของ“มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก” เกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดและการค้ามนุษย์กับเด็กเล็กอายุ 3-6ปี  ด้วยกิจกรรมที่สุกสนานและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้

เด็กๆ22คน ดูวิดีโอสื่อการสอนเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็กและเข้าร่วมกิจกรรมที่เด็กๆเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ของตนเองได้ รวมทั้งตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดและการค้ามนุษย์ เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะปฏิเสธคนแปลกหน้าและหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย

ในขณะเดียวกัน คุณครูทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่เด็กเล็กที่เขาจะนำไปใช้ป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิด การค้ามนุษย์และยาเสพติด

ทีมงานของคริสตจักรบ้านเราจะเข้าไปในชุมชนนาคภาษิตและนำเอาบทเรียนพ้นภัยยาเสพติดของมูลนิธิคิดเพื่อเด็กเข้าให้ความรู้ต่อไป

คริสตจักรบ้านเราจะขับรถเข้าไปรับ-ส่งเด็กกลุ่มนี้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าที่คริสตจักรในสัปดาห์ถัดไป

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!


Post Tags: