เด็กๆเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองจากการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิด!!

เด็กๆจากบ้านพักพิงคุ้มภัย พัทยา ได้เชิญให้มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก….

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

CP4 Pattaya2

เด็กๆจากบ้านพักพิงคุ้มภัย พัทยา ได้เชิญให้มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ไปเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการคุ้มครองเด็กให้กับเด็กจำนวน 80 คน ซึ่งเด็กๆจากบ้านพักพิงคุ้มภัยทั้ง 35 คน ได้ชวนเด็กๆจากชุมชนโดยรอบมาร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิธีปกป้องตนเองจากการล่วงละเมิดและการค้ามนุษย์

เด็กๆ เรียนรู้จากบทเรียนที่สนุกสนานและพวกเขาได้วาดแผนที่ร่างกายเพื่อที่จะบ่งชี้ว่าจุดใดของร่างกายที่ควรสัมผัสและจุดใดไม่ควรสัมผัส

เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นที่พึ่งสำหรับเขา มีเด็กถึง 75 คน ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!