เด็กอนุบาล จำนวน 80 คน ขอให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต!

• ที่ภาคกลางของประเทศไทย

• มีเด็กจำนวนหลายคนในพื้นที่นี้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่รุนแรงจากการค้ามนุษย์

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

  • ที่ภาคกลางของประเทศไทย

  • มีเด็กจำนวนหลายคนในพื้นที่นี้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่รุนแรงจากการค้ามนุษย์

  • เด็กจำนวน 80 คนได้เข้าร่วมโปรแกรมคุ้มครองเด็กในโรงเรียนแห่งน

  • เด็กๆ เรียนรู้ที่จะป้องกันและอยู่ห่างไกลจากภัยการล่วงละเมิดและการค้ามนุษย์ แต่สิ่งที่ดีที่สุด คือ เด็กๆ ได้ยินเรื่องราวพระกิตติคุณและได้มีโอกาสต้อนรับพระเยซูคริสต์

  • คริสตจักรท้องถิ่นติดตามเด็กๆ เหล่านี้ เพื่อเลี้ยงดูให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!