นักเรียน 238 คน ต้อนรับพระเยซูคริสต์!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้เข้าไปให้ความรู้…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

  • ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้เข้าไปให้ความรู้ในโปรแกรมพ้นภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนในจังหวัดเลย โดยการอบรมนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการมีแรงกดดันทางบวกที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ และตัวเองให้อยู่อย่างปลอดภัยจากภัยอันตรายในสังคม
  • สำหรับโรงเรียนที่ได้สร้างภูมิคุ้มกันโดยการสร้างแรงกดดันเชิงบวกแก่นักเรียนด้วยกันเองจะทำให้นักเรียนรู้เท่าทันและเป็นการป้องกันเด็กได้ดีกว่าวิธีการอื่นๆ เพื่อให้เด็กอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดและภัยสังคมอื่นๆ
  • ในกิจกรรมวันนี้ได้มีการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และมีเด็กนักเรียน จำนวน 238 คน มอบหัวใจให้แก่พระเยซูคริสต์ และมีการเริ่มต้นทำชมรมคริสเตียนในโรงเรียนเพื่อเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณแก่ผู้เชื่อใหม่

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!