เด็กๆ เรียนรู้พระคำภีร์ผ่านค่ายเด็ก!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• ค่ายพระคัมภีร์เด็ก เป็นช่วงเวลา…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคใต้ ประเทศไทย

  • ค่ายพระคัมภีร์เด็ก เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าได้ให้เด็กๆ เข้ามามีความสัมพันธ์และเติบโตในความเชื่อหรือเรียกให้เด็กๆ เข้ามาเพื่อถวายตัวสู่การรับใช้ มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ภาคใต้ได้นำเด็กจากคริสตจักรทั้งที่เป็นผู้เชื่อและยังได้ได้เชื่อ เข้าสู่ค่ายพระคัมภีร์ ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงการปกป้องตัวเอง จากภัยด้านการถูกล่วงละเมิด ภัยจากยาเสพติด ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และได้เรียนรู้พระคัมภีร์ผ่านโปรแกรมโรงหนังเคลื่อนที่ มีเด็ก 10 คนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้า แต่ภายในค่ายนี้เองที่พวกเขาได้รู้สึกและสัมผัสถึงการทรงสถิตย์อยู่ของพระเจ้า และพวกเขาก็พร้อมแล้วในการติดตามและใช้ชีวิตเป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!