ครูจำนวน 110 คนได้รับการอบรมสิทธิเด็ก!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย

• ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ระบาด…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้ทีมวิทยากรของเราไม่สามารถออกไปทำการอบรมได้ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา แต่ในตอนนี้โรงเรียนคริสเตียนในจังหวัดอุดรธานีได้กลับมาเปิดเทอมตามปกติแล้ว ซึ่งทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้เข้าไปอบรมการดูแลและป้องกันเด็กจากการถูกล่วงละเมิด และเรียนรู้สิทธิเด็กที่นักเรียนควรจะได้รับแก่คุณครูทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่ได้เป็นคริสเตียน จำนวน 110 คน และได้แบ่งปันความหมายและคุณค่าที่สำคัญในการสอนเด็กนักเรียน อีกทั้งได้มีโอกาสได้ประกาศข่าวประเสริฐและสำแดงความรักของพระเยซูคริสต์แก่พวกเขาอีกด้วย

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!