เฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ให้กับเด็กๆ และครอบครัว!

• ภาคเหนือ และภาคใต้ประเทศไทย

• ในปีนี้มีหลายคริสตจักรใน…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคเหนือ และภาคใต้ ประเทศไทย

  • ในปีนี้ มีหลายคริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตรังไม่สามารถจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ได้ในเดือนเมษายน แต่ในทั้งสองจังหวัดก็สามารถร่วมกันเฉลิมฉลองในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม เราได้จัดกิจกรรมขึ้นสำหรับเด็กๆ และครอบครัวของเขา
  • อีสเตอร์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วันหรือเทศกาล แต่เป็นการบอกให้โลกรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายอย่างมีชัยชนะ ทุกวันของเราคือวันอีสเตอร์ (เฉลิมฉลองการฟื้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์)

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!