นักศึกษา 600 คน มอบหัวใจให้กับพระเยซูคริสต์!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ได้เข้าไปอบรมนักศึกษา…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

  • มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ได้เข้าไปอบรมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ถึงแม้ว่าจะเป็นวัยรุ่นแต่ก็ควรที่จะได้อยู่ห่างไกล และปลอดภัยจากภัยสังคมและยาเสพติด เราตระหนักว่าแรงกดดันจากเพื่อนนั้นมีความสำคัญมาก วัยรุ่นหลายคนตัดสินใจจากแรงกดันจากเพื่อนก่อนที่จะหันหน้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือคนในครอบครัว แต่เมื่อพวกเขาเข้าใจและกลับมาหาคำปรึกษาที่ดีโดยการช่วยเหลือจากเพื่อนที่ดี ก็จะทำให้การตัดสินใจถูกต้อง
  • มูลนิธิคิดเพื่อเด็กร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นในการช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ และได้ขอให้พระองค์เข้ามาปกป้องและนำทางในชีวิต เราได้มีโอกาสอธิษฐานกับนักศึกษาจำนวนกว่า 600 คน
  • เด็กรุ่นใหม่ต้องการความช่วยเหลือจากความรุนแรง และเรียนรู้ในการจัดการกับปัญหาที่อาจจะเข้ามาในชีวิต

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!