คุณครูรวีวารศึกษาเข้าร่วมการอบรมที่ภาคใต้

• ภาคใต้ ประเทศไท

• คุณครูรวีวารศึกษาส่วนใหญ่หลายคน…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคใต้ ประเทศไทย

  • คุณครูระวีวารศึกษาส่วนใหญ่หลายคนในประเทศไทยไม่เคยผ่านการอบรมการสอนในชั้นเรียนรวีวารศึกษา ถึงแม้ว่าการอบรมอย่างสร้างสรรค์ของเราใช้การอบรมเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่ว่าผลที่ได้รับนั้นดีเยี่ยมต่อการสอนของคุณครู มูลนิธิคิดเพื่อเด็กภาคใต้ ได้ให้การอบรมคุณครูรวีวารศึกษาในการตระเตรียมและการสอนบทเรียนที่จะช่วยทำให้เด็กในชั้นเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองและพัฒนาบุคลิกที่ดีในการเติบโตที่มีประสิทธิภาพต่อไป

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!