นักเรียน 900 คน มอบหัวใจให้พระเยซูคริสต์!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• จากการวิจัยได้บอกเราว่า…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

  • จากการวิจัยได้บอกเราว่า นักเรียนไทยในทุกรุ่นใช้สารเสพติด มีนักเรียนที่ไม่เคยได้ลองใช้สารเสพติดและได้เคยเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดน้อยกว่านักเรียนที่เคยทดลองสารเสพติด การใช้ความรู้ด้านการป้องกันนักเรียนให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดควรจะต้องมีในระบบการศึกษา
  • มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้เข้าไปให้ความรู้นักเรียนในหลายจังหวัดในภาคอีสานในโปรแกรมพ้นภัยยาเสพติด ทั้งในระดับชั้นประถมและระดับชั้นมัธยม เพื่อเป็นการป้องกันขั้นแรกที่เกิดผลก่อนที่ปัญหาจะเกิดหรือก่อนที่นักเรียนจะได้เข้าไปลองใช้สารเสพติด
  • โปรแกรมพ้นภัยยาเสพติดนี้เป็นการร่วมมือของมูลนิธิคิดเพื่อเด็กกับคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นว่าปัญหาอาจจะใหญ่และดูเหมือนแก้ไขไม่ได้ แต่ถ้าเราพึ่งพาในพระเจ้าแล้วนั้นทุกอย่างเป็นไปได้ และในวันนี้หลังจบกิจกรรมมีนักเรียนมากกว่า 900 คน ในพื้นที่ได้มอบหัวใจและมอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!